Projekty

Peptidy značené radionuklidem 125I

Pro receptorové studie s biologicky aktivními peptidy je potřeba mít k dispozici tyto peptidy radioaktivně značené a to s vysokou specifickou aktivitou. Protože aminokyselina tyrosin je téměř vždy přítomna v těchto peptidech, je zavedení beznosičového radioaktivního jódu pomocí elektrofilní aromatické substituce na aktivovaný benzenový kruh tyrosinu velmi vhodnou metodou jak dosáhnout specifických aktivit vyšších než 1 000 Ci/mmol. Vyvinuli jsme vlastní jodační techniku založenou na použití PE mikrozkumavek potažených komerčně dostupným činidlem IODO-GEN™. Použitím jen nezbytně nutného přebytku oxidačního činidla a úpravou pořadí, v němž jsou jednotlivé reagenty přidávány do reakční směsi jsme schopni označit v dobrém výtěžku i peptidy citlivé na oxidační prostředí. Radioaktivní monojodovaný peptid je z reakční směsi obsahující jak výchozí peptid tak i malé množství dijodovaného peptidu izolován pomocí radio-HPLC. Uvádíme zde některé značené peptidy, které pravidelně připravujeme: [125I]CART(61-102), [125I]prolactin-releasing peptide 31, [125I]ghrelin, [125I]peptid YY.

 

 

Sloučeniny značené radionuklidem 3H

Tritium je nejpoužívanější radionuklid v chemickém a biochemickém výzkumu. To je také důvod, proč jsou neustále vyvíjeny nové techniky značení tritiem biologicky aktivních látek. Vývoj nových léčiv na bázi malých molekul zůstává stále v popředí zájmu a značení tritiem je klíčovým článkem v tomto procesu.

Podle požadavků vědeckých a vědecko-servisních týmů provádíme syntézy komerčně nedostupných značených sloučenin. Identita a čistota námi připravených značených sloučenin je standardně kontrolována pomocí radio‑HPLC a 3H NMR spektrometrie.

Minulý rok jsme úspěšně zakončili dlouhodobý výzkum syntézy brassinosteroidů značených tritiem o velmi vysoké specifické aktivitě. 

 
 


Sloučeniny značené radionuklidem 14C

V našich zrekonstruovaných laboratořích jsme zahájili syntézu 14C‑značených sloučenin přípravou 6‑amino‑5‑nitroso‑[6-14C]uracilu a 5‑acetyl‑6-amino‑1,3‑dimethyl‑[‑6‑14C]uracilu pro skupinu Biochemické farmakologie antimetabolitů ÚOCHB. Společnou výchozí látkou pro obě syntézy byl komerčně dostupný [14C]kyanid draselný.