2002

Koval D., Kašička V., Jiráček J., Collinsová M., Garrow T.A.:
Analysis and characterization of phosphinic pseudopeptides by capillary zone electrophoresis.
Electrophoresis 23 : 215-222, 2002.

Koval D., Kašička V., Jiráček J., Collinsová M., Garrow T.A.:
Determination of dissociation constant of phosphinate group in Phosphinic Pseudopeptides by Capillary Zone Electrophoresis.
Jornal of Chromatography B 770 : 145-154, 2002.

Evans J.C., Huddler D.P., Jiráček J., Castro C., Millian N.S., Garrow T.A., Ludwig M.L.:
Betaine-homocysteine methyltransferase: Zinc in a distorted barrel.
Structure 10 : 1159-1171, 2002.

Veselský L., Dostál J., Kraus M., Pěknicová J., Holáň V., Zajícová A., Jonáková V., Železná B.:
Reverse effect of indomethacin on the immunosuppressive activity of boar seminal immunosuppressive fraction.
Animal Reproduction Science 71 : 111-123, 2002.

Huml, K., Klasová L., Barthová J.:
Interaction insulin/insulin receptor.
Chemické listy 96 : 698-702, 2002.