Vybavení  • GC-MS Agilent (7890A GC, 5975C MS detektor, 7683B autoinjektor)
  • UPLC-MS Waters Acquity (single quadrupole MS s APCI/ESI a PDA detector)
  • HPLC Waters Breeze (1525 pumpa, 2487 UV detektor)
  • Preparativní HPLC Gilson (GX-271 automatický sběr frakcí, UV-VIS a refraktometrický detektor)
  • Mettler Toledo DL39 Compact Titrator (coulometr pro obsah vody v rozsahu 1 ppm - 5%)
  • Thales Nanotechnology X-Cube (stolní vysokotlaký kontinuální průtokový reaktor)
  • Teledyne ISCO Combi Flash Rf+ (automatický systém pro flash chromatografii)