ÚvodPostdoktorandské projekty ÚOCHBUdělené projekty - 2009

Udělené projekty - 2009

David
SILLAM-DUSSÉS

Francie; ve výzkumném týmu Dr. Ireny Valterové (prodloužení stipendia o 1 rok)
 

Michal
PITOŇÁK

Slovensko; výzkumném týmu Prof. Pavla Hobzy
 

Erik
WERNERSSON

Sweden; výzkumném týmu Dr. Pavla Jungwirtha
 

Shigeki
YAMAMOTO

Japan; výzkumném týmu Dr. Petra Bouře
 

Juri
UGOLOTTI

Italy; výzkumném týmu Dr. Josefa Michla
 

Svetlana
POLYAKOVA

Russia; výzkumném týmu Dr. Ilji Lyapkala
 

Oliver
SONGIS

France; výzkumném týmu Dr. Ivo Starého (prodloužení stipendia o 1 rok)
 

Hubert
CHAPUIS

France; výzkumném týmu Dr. Michala Hoceka (prodloužení stipendia o 1 rok)