Podpora

 
2006-2011 Cílený vývoj léčiv použitelných k ochraně obyvatelstva před bioterorismem. Vývoj a studium účinných inhibitorù adenylátcyklasového toxinu patogenů Bordetella pertusis a Bacillus anthracis.
Ministerstvo vnitra České Republiky, VG20102015046
 
2012-2019 Centrum vývoje originálních léčiv
Technologická agentura České republiky (TAČR), TE01020028
 
2014-2019 InterBioMed
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR), NPU I, LO1302