Historie GSRC

GSRC 1 (2006–2011)

V roce 2006 rozšířily ÚOCHB a Gilead své dlouhodobé partnerství a spolupráci a zahájily program Gilead Sciences Research Centre při ÚOCHB. V jeho rámci Gilead poskytoval ústavu po dobu pěti let finanční dar ve výši 1,1 milionu dolarů ročně, který měl za cíl rozšířit výzkum ústavu na poli lidských nemocí.

Program podporoval tyto výzkumné skupiny:

Medicinální chemie:

Biochemie a molekulární biologie:

Výpočetní chemie:

GSRC 2 (2011–2016)

V roce 2011 byl program obnoven na dalších 5 let. Finanční podpora se zvýšila na 1,35 milionu dolarů ročně.

Program podporoval tyto výzkumné skupiny:

Medicinální chemie:

Chemie přírodních látek:

Biochemie a molekulární biologie:

Výpočetní chemie: