Novinky

Novinky

16.05.2018
Pavel Jungwirth zvolen budoucím předsedou Učené společnosti ČR

 

 

Učená společnost České republiky zvolila 15. května 2018 na svém XXIV. Valném shromáždění prof. Pavla Jungwirtha jako budoucího předsedu Společnosti.

Učená společnost byla založena v roce 1994 jako pokračovatelka dlouholetých tradic Královské české společnosti nauk přerušených komunistickou diktaturou. Sdružuje významné vědce (maximálně 111 řádných členů, spolu s členy emeritními a zahraničními) a jejím hlavním posláním je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.

Společnost řídí Rada složená z trojlístku úřadujícího, budoucího a bývalého předsedy, spolu s tajemníkem a předsedy čtyř sekcí Společnosti. V současnosti je jak budoucí, tak bývalý předseda (Dr. Zdeněk Havlas) z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, zatímco úřadující předsedkyní je prof. Blanka Říhová z Mikrobiologického ústavu AV ČR.