Novinky

Novinky

08.06.2018
Volodymyr Shvadchak z ÚOCHB obdržel Prémii Otto Wichterleho

6. června 2018 obdržel Dr. Volodymyr V. Shvadchak z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Prémii Otto Wichterleho, kterou každoročně uděluje Akademie věd ČR vybraným vědcům do 35 let, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání.

Volodymyr pracuje ve skupině Dmytro Yushchenka zaměřené na chemickou biologii, kde se zabývá výzkumem amyloidogenních proteinů. Především ho zajímá mechanismus chybného sbalení α-synukleinu a návrh inhibitorů potlačujících tvorbu amyloidních vláken během Parkinsonovy choroby. [V. V. Shvadchak et al., Angewandte Chemie International Edition 57 (20): 5690-5694, 2018].

 Během svého doktorského studia na Farmaceutické fakultě Univerzity ve Štrasburku pracoval na vývoji fluorescenčních sond pro peptidové interakce a postupně se zaměřil na výzkum peptidů souvisejících s problematikou HIV; za svou disertační práci obdržel cenu Strasbourg Biological Society. Poté působil v Ústavu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii v Goettingenu, kde se začal věnovat problematice biofyziky amyloidogenního proteinu α-synukleinu. Ve svém výzkumu pak pokračoval na institutu AMOLF v Nizozemsku, kde objevil mechanizmus akcelerace autokatalytické reakce během tvorby α-synukleinových fibril a kvantitativně popsal kinetiku procesu.