Novinky

Novinky

15.01.2019
Nové Ph.D. pozice a přijímací pohovory na ÚOCHB

ÚOCHB hledá talentované, samostatné a vysoce motivované studenty s magisterským či ekvivalentním titulem z přírodních věd a souvisejících oborů.

V současnosti je na ústavu k dispozici několik desítek Ph.D. projektů a pracovních pozic v těchto hlavních vědních oblastech: organická chemie, biochemie a molekulární biologie, analytická chemie, fyzikální a výpočetní chemie.

Více informací najdete na www.iocb.cz/phd. Přihlášky se přijímají do 21. února 2019. Po jejich vyhodnocení budou vybraní kandidáti pozváni k pohovorům se školiteli, které proběhnou 14. března 2019 na ÚOCHB (nebo po předchozí domluvě po Skype).