Novinky

Novinky

24.01.2019
Rekonstrukce areálu ÚOCHB získala German Design Award

Rekonstrukce areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a jeho rozšíření o novou budovu bylo oceněno v soutěži German Design Award 2019 v kategorii Excellent Communication Design / Architecture. Autory oceněného projektu jsou VPÚ DECO PRAHA a.s., Ivan Šrom a Kateřina Mašková.

Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci a technologickou modernizaci stávajících objektů a výstavbu nové budovy s cílem vytvořit dobře uspořádaný a logicky segmentovaný kampus v souladu s potřebami současné špičkové vědy. Rekonstrukční a stavební práce probíhaly v letech 2010-2017.

Porota zvláště ocenila novou budovu pro laboratoře organické chemie: „Skeletová ocelová konstrukce se zdá být tím jediným, co zadržuje nafukující se stavbu. Fantastický design budovy díky celoplošnému zasklení vyzařuje příjemnou průhlednost a otevřenost.“