Novinky

Novinky

14.08.2019
Další úspěšný tech-transfer: Transportér nukleosid-trifosfátů od Tomáše Krause et al. je na trhu

Jednou ze základních metod zkoumání nukleových kyselin, zejména DNA, a analýzy buněčného cyklu je značení pomocí modifikovaných nukleotidů.

To se až dosud provádělo inkubací buněk s komerčně dostupnými BrdU nebo EdU, po níž následovalo značení fluorescenčními protilátkami nebo reakcí s fluorofory-značenými azidy. Přímé začlenění fluorescenčního nukleosid trifosfátu (NTP) do DNA uvnitř buňky, které by zjednodušilo postup a umožnilo zobrazení živých buněk, nebylo zatím možné.

Tomáš Kraus, Zbigniew Zawada a jejich kolegové z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR však vyvinuli sloučeniny, které jsou schopné transportovat různé fluorescenčně značené NTP přes buněčnou membránu za méně než 3 minuty, což umožňuje značení nukleových kyselin v živých buňkách s využitím široké škály fluoroforů.

Technologie představená v tomto článku byla licencována společnosti Merck Millipore prostřednictvím firmy IOCB Tech, dceřiné společnosti ÚOCHB starající se o transfer technologií ústavu. Nyní byla tato technologie úspěšně uvedena na trh jako BioTracker NTP-Transporter molecule (SCT064) umožňující selektivní a rychlou inkorporaci fluorescenčně značených dNTP do DNA během S-fáze buněčného cyklu pro stanovení buněčné proliferace v živých buňkách, a to výrazně snadněji, než při použití proliferačních esejí založených na BrdU.

Tato technologie z laboratoří ÚOCHB umožní získat nové poznatky například o proliferaci a progresi rakovinných buněk.