... / NMR a molekulová spektroskopieSlužbyMolekulární spektroskopie - Co umíme ?

Molekulární spektroskopie - Co umíme ?Spektroskopie cirkulárního dichroismu - provádíme měření elektronového cirkulárního dichroismu a UV-VIS absorpce v roztocích, měření teplotních závislostí (5-85°C), studium rovnovážných stavů, měření kinetiky, měření bodu tání chirálních systémů. Zabýváme se studiem foldingu peptidů, proteinů a nukleových kyselin a studiem struktury biopolymerů. Je možné provádět měření magnetického cirkulárního dichroismu.

Vibrační spektroskopie – provádíme standardní měření v roztocích, KBr tabletách a mikrotabletách. V případě potřeby můžeme použít speciální techniky např. měření teplotní závislosti, GC-IR, ATR. Experimenty lze provádět i ve vodných roztocích (H2O, D2O).

 


We measure spectra of Raman scattering and Raman optical activity. Raman spectroscopy and Raman optical activity measured using excitation 532 nm

 


It is possible to provide fast spectroscopic characterization of natural or synthetic compounds and perform detailed band assignment and structural data analysis.