... / Archiv - 2012Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

1-40
  Školitel Téma
doc. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. Simulace interakcí iontů s biomolekulami ve vodném prostředí
doc. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. Simulace fotoionizace vody a DNA
1-40