2012

1-20
  People & Events
Den otevřených dveří / Open Doors Day 2012 (8.-11.XI.2012)
Happy Hours - Září / September 2012
Muzejní noc 2012 a ÚOCHB / Night of the Museums 2012 and IOCB
Smuteční obřad prof. Antonína Holého / Funeral of prof. Antonín Holý
Vánoční setkání ÚOCHB / IOCB Christmas Party - NTK (13.XII.2012)
1-20