Volná místaHledáme talentované studenty bakalářského i magisterského studia do skupiny Bioinformatiky na UOCHB AV ČR. Předpokladem je zájem o bioinformatiku, molekulární modelování a simulační metody, základní rozsah znalostí z molekulární biologie, biochemie, fyzikální chemie a určitý stupeň počítačové gramotnosti. Nabízíme stimulující pracovní prostředí a zajímavá témata pokrývající následující oblasti:

  • popis vlastností struktur peptidů a proteinů metodami molekulového modelování
  • vývoj bioinformatických nástrojů pro určování stability proteinů a jejich mutačních variant
  • protein-protein interakce - vlastnosti a predikce
  • návrh proteinových struktur pro terapeutické účely založených na kombinování heterogenních strukturních domén
  • vlastnosti a popis nestrukturovaných proteinů bioinformatickými metodami

Zájemce prosím aby se obraceli na následující adresu:

Dr. Jiří Vondrášek
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Flemingovo náměstí 2
166 10 Praha 6,
Mail: jiri.vondrasek@uochb.cas.cz
Tel: (+420) 220 410 324
www: www.uochb.cz