2013

Krečmerová M., Jansa P., Dračínský M., Sázelová P., Kašička V., Neyts J., Auwerx J., Kiss E., Goris N., Stepan G., Janeba Z.:
9-[2-(R)-(Phosphonomethoxy)propyl]-2,6-diaminopurine, (R)-PMPDAP, and its prodrugs: Optimized preparation, including identification of by-products formed, and antiviral evaluation in vitro.
Bioorganic & Medicinal Chemistry 21: 1199–1208, 2013

Kříž J., Dybal J., Makrlík E., Sedláková Z., Kašička V.:
NMR, FTIR and DFT study of the interaction of the benzoate anion with meso-octamethylcalix[4]pyrrole.
Chemical Physical Letters 561-562: 42-45, 2013

Ibrahim A., Koval D., Faye C., Kašička V., Cottet H.:
Effective Charge Determination of Dendrigraft poly-L-Lysine by Capillary Isotachophoresis.
Macromolecules 46 (2): 533-540, 2013

Vávra J., Severa L., Císařová I., Klepetářová B., Šaman D., Koval D., Kašička V., Teplý F.:
Search for Conglomerate in Set of [7]Helquat Salts: Multigram Resolution of Helicene-Viologen Hybrid by Preferential Crystallization.
Journal of Organic Chemistry 78: 1329-1342, 2013

Napagoda M., Rulíšek L., Jančařík A., Klívar J., Šámal M., Stará I.G., Starý I., Šolínová V., Kašička V., Svatoš A.:
Azahelicene superbases as MAILD matrices for acidic analytes.
ChemPlusChem 78: 937-942, 2013

Šolínová V., Kašička V.:
Determination of acidity constants and ionic mobilities of polyprotic peptide hormones by capillary zone electrophoresis.
Electrophoresis 34: 2655-2665, 2013

Norková R., Jaklová Dytrtová J., Kašička V.:
Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektromigračních metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí.
Chemické listy 107: 949-955, 2013

Simo C., Cifuentes A., Kašička V.:
Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry for Peptide Analysis: Target-Based Approaches and Proteomics/Peptidomics Strategies.
in Volpi N., Maccari F. (Eds.), Capillary Electrophoresis of Biomolecules, Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology 984, Humana Press (brand of Springer), New York 2013, pp. 139-151.