Lidé

Jméno Cígler Petr
Pozice Vedoucí výzkumné skupiny
Mgr. Petr Cígler, Ph.D.

Mgr. Petr Cígler, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny


Syntetická nanochemie
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Praha 6, Česká republika

Phone: (+420) 220 183 429
Fax: (+420) 224 310 090

 

 
Vzdělání
2008 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, obor Analytická chemie, Ph.D. (vedoucí: prof. Vladimír Král).
2001 Přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor Anorganická chemie, Mgr. (vedoucí: prof. Ivan Lukeš).
 
Odborné zkušenosti
2007 (2 měsíce) Laboratoire de Chimie Organo-Minérale, Université Louis Pasteur, Strasburg, Francie (Prof. Jean-Pierre Sauvage).
2004-2005 (6 měsíců) Department of Analytical Chemistry, Chemo- and Biosensors, University of Regensburg, Německo (Prof. Vladimir M. Mirsky).
 
Zaměstnání
od 2013 Vedoucí juniorského vědeckého týmu, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha.
2009-2012 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha, vědecký pracovník (skupina dr. Miroslava Ledviny).
2008-2009 The Scripps Research Institute, La Jolla, U.S.A., postdoc (skupina prof. M. G. Finna).
2005-2008 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha, vědecký asistent (skupina doc. Jana Konvalinky: Proteasy lidských patogenů).
 
Ocenění a členství
2008 Cena Unipetrolu za disertační práci “Nové přístupy k analýze a rezistenci HIV proteasy”.
2006 Cena Sanofi-Aventis za výzkum ve farmaceutických vědách (pod záštitou prof. Jean-Marie Lehna).
2005 Fellowship of International Quality Network – Medicinal Chemistry (IQN-MC), University of Regensburg.
2004 Stipendium Erasmus (Regensburg).
2004 Stipendium Preciosa.
2003-2004 Stipendium Nadace Josefa Hlávky.
2002, 2003, 2004 Votočkovo stipendium (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze).
1996 Expo for Young Scientists, Pretoria, Jihoafrická republika – zlatá medaile.
1996 Cena ministra školství Talent '95.
 
Vědecká činnost
Funkční nanočástice na bázi proteinů i anorganických materiálů, jejich příprava a povrchové modifikace. Konstrukce nanosenzorů a nanobiosenzorů pro rozpoznání biologicky významných analytů. Multimodální analýza in vivo. Samoskladba a agregace molekul, molekulární rozpoznávání. Design a syntéza enzymových inhibitorů. Exoskeletárně substituované karborany a metallakarborany; oligopyrrolové makrocykly, azacrowny a jejich komplexy.
 
Pedagogická a popularizační činnost:
  • člen předsednictva Chemické olympiády; stálý autor úloh a recenzent (od roku 2000)
  • mentor a vedoucí mentor českých delegací na Mezinárodní chemické olympiádě (2006, 2008)
  • vedoucí laboratoří a lektor na Letním odborném soustředění mladých chemiků v Běstvině (od r. 1998 každým rokem)
  • autor popularizačních článků o chemii (např. spoluautor cyklu 24 článků v časopise ABC: Za tajemstvím chemie)
 
Vybrané publikace

Spoluautor 23 článků v recenzovaných časopisech, 6 patentů a 56 příspěvků na konferencích. Citace: 217, bez autocitací 137 (ISI Web of Science, 21.6. 2010).

 

Rudovsky J., Cígler P., Kotek J., Hermann P., Vojtisek P., Lukes I., Peters J.A., Vander Elst L., Muller R.N.:
Lanthanide(III) Complexes of a Mono(methylphosphonate) Analogue of H(4)dota: The Influence of Protonation of the Phosphonate Moiety on the TSAP/SAP Isomer Ratio and the Water Exchange Rate.
Chem. Eur. J. 11(8): 2373-2384 (2005).

Vojtíšek P., Cígler P., Kotek J., Rudovský J., Hermann P., Lukeš I.:
Crystal Structures of Lanthanide(III) Complexes with Cyclen Derivative Bearing Three Acetate and One Methylphosphonate Pendants.
Inorg. Chem. 44: 5591-5599 (2005).

Cígler P., Kozisek M., Rezacova P., Brynda J., Otwinowski Z., Pokorna J., Plesek J., Gruner B., Doleckova-Maresova L., Masa M., Sedlacek J., Bodem J., Krausslich H.-G., Kral V., Konvalinka J.::
From nonpeptide toward noncarbon protease inhibitors: Metallacarboranes as specific and potent inhibitors of HIV protease.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 102(43): 15394-15399 (2005).

Matejicek P., Cígler P., Prochazka K., Kral V.:
Molecular Assembly of Metallacarboranes in Water: Light Scattering and Microscopy Study.
Langmuir 22(2): 575-581 (2006).

Kubát P., Lang K., Cígler P., Kožíšek M., Matějíček P., Janda P., Zelinger Z., Procházka K., and Král V.:
Tetraphenylporphyrin-cobalt(III) Bis(1,2-dicarbollide) Conjugates: From the Solution Characteristics to Inhibition of HIV Protease.
J. Phys. Chem. B 111: 4539-4546 (2007).

Kozisek M., Cígler P., Lepsik M., Fanfrlik J., Rezacova P., Brynda J., Pokorna J., Plesek J., Gruner B., Saskova K. G., Vaclavikova J., Kral V., Konvalinka J.:
Inorganic polyhedral metallacarborane inhibitors of HIV protease: A new approach to overcoming antiviral resistence.
J. Med. Chem. 51(15): 4839-4843 (2008).

Hoffman H. E., Jiraskova J., Cígler P., Sanda M., Schraml J., Konvalinka J.:
Hydroxamic Acids As a Novel Family of Serine Racemase Inhibitors: Mechanistic Analysis Reveals Different Modes of Interaction with the Pyridoxal-5'-phosphate Cofactor.
J. Med. Chem. 52(19): 6032-6041 (2009).

Rezacova P., Pokorna J., Brynda J., Kozisek M., Cígler P., Lepsik M., Fanfrlik J., Rezac J., Saskova K. G., Sieglova I., Plesek J., Sicha V., Gruner B., Oberwinkler H., Sedlacek J., Krausslich H. G., Hobza P., Kral V., Konvalinka J.:
Design of HIV Protease Inhibitors Based on Inorganic Polyhedral Metallacarboranes.
J. Med. Chem. 52(22): 7132-7141 (2009).

Uchman M., Jurkiewicz P., Cígler P., Gruner B., Hof M., Prochazka K., Matejicek P.:
Interaction of Fluorescently Substituted Metallacarboranes with Cyclodextrins and Phospholipid Bilayers: Fluorescence and Light Scattering Study.
Langmuir 26(9): 6268-6275 (2010).

Uchman M., Cígler P., Gruner B., Prochazka P., Matejicek P.:
Micelle-like nanoparticles of block copolymer poly(ethylene oxide)-blockpoly(methacrylic acid) incorporating fluorescently substituted metallacarboranes designed as HIV protease inhibitor interaction probes.
J. Colloid Interface Sci. (2010).