Lidé

Jméno Goutam Pramanik
Pozice Postdoktorand
Pramanik Goutam

Pramanik Goutam, Ph.D.

Postdoktorand


Syntetická nanochemie - Juniorská výzkumná skupina Petra Cíglera
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Praha 6, Česká republika

☎: (+420) 220 183 429