Lidé

Jméno Majer Jan
Pozice Student
Jan Majer

Jan Majer

Student


Syntetická nanochemie - Juniorská výzkumná skupina Petra Cíglera
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Praha 6, Česká republika

☎: (+420) 220 183 355