Lidé

Jméno Vaněk Václav
Pozice Vědecký pracovník
Václav Vaněk

Mgr. Václav Vaněk, Ph.D.

Vědecký pracovník


Syntetická nanochemie - Juniorská výzkumná skupina Petra Cíglera
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Praha 6, Česká republika

☎: (+420) 220 183 349

 
Vzdělání
2000-2008 Ph.D., organická chemie, Univerzita Karlova v Praze.
1995-2000 Mgr., organická chemie, Univerzita Karlova v Praze.
 
Zaměstnání
od r. 2016 Vědecký pracovník, Juniorská výzkumná skupina Petra Cíglera, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
2013-2016 Vědecký pracovník, skupina Jiřího Jiráčka, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
2008-2013 Postdoktorand, skupina Jiřího Jiráčka, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
2007-2008 Doktorand, skupina Jiřího Jiráčka, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
2003-2006 Doktorand, skupina Ivana Rosenberga, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
 
Předmět vědecké činnosti
Inhibitory metaloenzymů (syntéza).