Lidé

Jméno Chumová Zuzana
Pozice Odborný pracovník
Zuzana Chumová

Zuzana Chumová

Odborný pracovník


Syntetická nanochemie - Juniorská výzkumná skupina Petra Cíglera
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Praha 6, Česká republika

☎: (+420) 220 183 429