Lidé

Jméno Havlík Jan
Pozice Doktorand
Jan Havlík

Mgr. Jan Havlík

Doktorand


Syntetická nanochemie - Juniorská výzkumná skupina Petra Cíglera
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Praha 6, Česká republika

☎: (+420) 220 183 488

 
Education
2010 Mgr., anorganická chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha.