HomePh.D. Study at IOCBArchive - 2014Organic Chemistry

Organic Chemistry

Tutor Mgr. Radim Nencka, Ph.D.
Team

Radim Nencka

Topic Novel approaches towards heterocyclic compounds through hetaryne chemistry
Faculty FPBT VŠCHT / PřF UK
Abstract

Heterocyklické sloučeniny sehrávají nezastupitelnou roli v syntéze moderních materiálů i při přípravě většiny léčiv. Hlavním cílem tohoto projektu bude vývoj originálních syntetických postupů vedoucích k novým heterocyklům za použití hetarynových prekurzorů. Náplní této studie bude příprava vhodně substituovaných molekul sloužících pro generování metastabilních hetarynových meziproduktů a jejich použití v syntéze sérií heterocyklických sloučenin  aplikovatelných v medicinální chemii a chemické biologii.