HomePh.D. Study at IOCBArchive - 2014Organic Chemistry

Organic Chemistry

Tutor Mgr. Radim Nencka, Ph.D.
Team

Radim Nencka

Topic Novel heterocyclic derivatives as lipid and protein kinase inhibitors
Faculty FPBT VŠCHT / PřF UK
Abstract

Lipidové a proteinové kinázy patří mezi důležité molekulární cíle moderních terapeutik se širokým spektrem potenciálních indikací. Tento projekt je založen na našich dosavadních poznatcích strukturně nových typů sloučenin, které vykazují aktivitu proti některým lipidovým kinázám. Tyto sloučeniny by mohly najít uplatnění v terapii některých nádorových, virových a neurodegenerativních onemocnění.