ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2014Organická chemie

Organická chemie

1-40
  Školitel Téma
Doc. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Reakce ve velkém žlábku DNA
Doc. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Syntéza fluorescenčně-značených nukleosid trifosfátů a enzymatická konstrukce značených nukleových kyselin pro studium jejich interakcí s proteiny
Doc. Ing. Michal Hocek, PhD. DSc. Syntéza substituovaných purinů, deazapurinů a příbuzných heterocyklů pomocí kombinace C-H aktivací a cross-coupling reakcí
Dr. habil. Ullrich Jahn Tandemové konjugované adice/cykloadice organokovových činidel
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové SET (Single Electron Transfer) oxidanty a jejich aplikace v (asymetrických) oxidativních reakcích enolátů
Dr. habil. Ullrich Jahn Epidithiodiketopiperazinové alkaloidy – přístupy k totální syntéze
Dr. habil. Ullrich Jahn Selektivní Oxidace Aminokyselin a Modifikace Peptidů
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové přístupy k totální syntéze bioaktivních prenylovaných indolových alkaloidů
Ing. Petr Beier, Ph.D. Synthesis and reactivity of hypervalent sulfur fluorides
Ing. Petr Beier, Ph.D. Tetrafluoroethyl and tetrafluoroethylene group transfer reagents
Ing. Petr Beier, Ph.D. Enantioselektivní fluoralkylace pomocí fluorovaných C1 synthonů
Ing. Zlatko Janeba, Ph.D. Analogy nukleosidů a nukleotidů s novými typy nepřirozených bází
Ing. Zlatko Janeba, Ph.D. Návrh a syntéza nových sloučenin jako inhibitorů parazitických enzymů
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Helquaty: nové molekuly pro chemickou biologii
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Pestrobarevné helquaty: dvojnásobně pozitivní barviva
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Funkcionalizované helquaty: syntéza a aplikace
Mgr. Petr Cígler, Ph.D. Modulární povrchové architektury na diamantových nanočásticích
Mgr. Radim Nencka, Ph.D. Nové syntetické přístupy k heterocyklickým sloučeninám pomocí hetarynových prekursorů
Mgr. Radim Nencka, Ph.D. Nové heterocyklické deriváty jako inhibitory lipidových a proteinových kináz
RNDr. Ivo Starý, CSc. Rozsáhlé aromatické systémy a jejich využití pro samoskladbu na površích a v roztoku
RNDr. Ivo Starý, CSc. Helikálně chirální aromáty pro enantioselekivní katalýzu
1-40