2014

Horn M., Fajtová P., Rojo Arreola L., Ulrychová L., Bartošová-Sojková P., Franta Z., Protasio A.V., Opavský D., Vondrášek J., McKerrow J.H., Mareš M., Caffrey C.R., Dvořák J.:
Trypsin- and Chymotrypsin-like serine proteases in Schistosoma mansoni - 'the undiscovered country'.
PLoS Neglected Tropical Diseases 8: e2766/1-e2766/13, 2014.

Mertens M.D., Schmitz J., Horn M., Furtmann N, Bajorath J., Mareš M., Gütschow M.:
A coumarin-labeled vinyl sulfone as tripeptidomimetic activity-based probe for cysteine cathepsins.
ChemBioChem 15: 955-959, 2014.

Horn M., Jílková A., Mareš M.:
Katepsinové proteasy v patologii.
Chemické listy 4: 358-363, 2014.

Jílková A., Horn M., Řezáčová P., Marešová L., Fajtová P., Brynda J., Vondrášek J., McKerrow J.H., Caffrey C.R., Mareš M.:
Activation route of the Schistosoma mansoni cathepsin B1 drug target: structural map with a glycosaminoglycan switch.
Structure, in press, 2014.