2014


Chercheja S., Klívar J., Jančařík A., Rybáček J., Salzl S., Tarábek J., Pospíšil L., Vacek Chocholoušová J., Vacek J., Pohl R., Císařová I., Starý I., Stará I.G.:
The Use of Novel Cobalt-Mediated Cycloisomerisation of Ynedinitriles in the Synthesis of Pyridazinohelicenes.
Chemistry: A European Journal 20: 8477-8482, 2014.

Pinardi A.L., Martínez J.I., Jančařík A., Stará I.G., Starý I., López M. F., Méndez J., Martín-Gago J.Á.:
Sequential Formation of N-Doped Nanohelicenes, Nanographenes and Nanodomes by Surface-Assisted Chemical (Cyclo)dehydrogenation of Heteroaromatics.
Chemical Communications 50: 1555-1557, 2014.

Vacek Chocholoušová J., Vacek J., Andronova A., Míšek J., Songis O., Šámal M., Stará I.G., Meyer M., Bourdillon M., Pospíšil L., Starý I.:
On the Physico-Chemical Properties of Pyridohelicenes.
Chemistry: A European Journal 20: 877-893, 2014.