Lidé

Jméno Kudová Eva
Pozice Vedoucí skupiny cíleného výzkumu
Eva Kudová

Mgr. Eva Kudová, Ph.D.

Vedoucí skupiny cíleného výzkumu


Steroidní inhibitory
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 316

 

 
Vzdělání
2004-2009 Ph.D., organická chemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova Praha a Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, Praha.
1999-2004 Mgr., organická chemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova.
 
Stáže
2009-2011 Postdoktorand (Mentor: Prof. Douglas. F. Covey), Washington University in St. Louis School of Medicine, St. Louis, MO, USA.
 
Profesní dráha (pracovní působení)
od roku 2016 Vědecký pracovník, skupina cíleného výzkumu Steroidní inhibitory, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., Praha.
2012-2015 Vedoucí skupiny cíleného výzkumu Neuroprotektiva, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., Praha.
2011 (6 měsíců) Postdoktorand, Oddělení medicinálních steroidů, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., Praha.
2007-2009 Oddělení medicinálních steroidů, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., Praha.
2001-2006 Oddělení steroidní chemie, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, Praha.
 
Oblasti vědeckého zájmu
Přírodní látky, organická syntéza, medicinální chemie, chemie přírodních látek, strukturně-aktivitní vztahy.