Lidé

Jméno Slavíková Barbora
Pozice Odborný pracovník
Barbora Slavíková

Ing. Barbora Slavíková

Odborný pracovník


Steroidní inhibitory
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 200

 
Vzdělání
1979-1983 Ing. chemie, Katedra organické technologie, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.
 
Profesní dráha (pracovní působení)
od roku 2016 Odborný pracovník, , skupina cíleného výzkumu Steroidní inhibitory, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., Praha.
2012-2015 Odborný pracovník, skupina cíleného výzkumu Neuroprotektiva, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., Praha.
2007-2012 Odborný pracovník, Oddělení medicinálních steroidů, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., Praha.
1992-2006 Odborný pracovník, Oddělení steroidní chemie, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, Praha.
1983-1992 Odborný pracovník, Výzkumný a vývojový ústav maltovin a osinkocementu, Praha.
 
Oblasti vědeckého zájmu
Přírodní látky, organická syntéza, strukturně-aktivitní vztahy.