2015

Vorlová B., Nachtigallová D., Jirásková-Vaníčková J., Ajani H., Jansa P., Řezáč J., Fanfrlík J., Otyepka M., Hobza P., Konvalinka J., Lepšík M:
Malonate-based inhibitors of mammalian serine racemase: Kinetic characterization and structure-based computational study.
European Journal of Medicinal Chemistry 89: 189-197, 2015.

Schimer J., Pávová M., Anders M., Pachl P., Šácha P., Cígler P., Weber J., Majer P., Řezáčová P., Krausslich H.G., Muller B., Konvalinka J.:
Triggering HIV polyprotein processing by light using rapid photodegradation of a tight-binding protease inhibitor.
Nature Communications 6: 6461, 2015.

Tykvart J., Bařinka C., Svoboda M., Navrátil V., Souček R., Hradílek M., Šácha P., Lubkowski J., Konvalinka J.:
Structural and biochemical characterization of human N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase-like (NAALADase L) protein, a novel aminopeptidase from human intestine.
Journal of Biological Chemistry 290: 11321-11336, 2015.

Ingr M., Lange R., Halabalová V., Yehya A., Hrnčiřík J., Chevalier-Lucia D., Palmade L., Blayo C., Konvalinka J., Dumay E.:
Inhibitor and Substrate Binding Induced Stability of HIV-1 Protease against Sequential Dissociation and Unfolding Revealed by High Pressure Spectroscopy and Kinetics.
PLoS One 10: e0119099, 2015.

Konvalinka J., Kräusslich H.G., Müller B.:
Retroviral proteases and their roles in virion maturation.
Virology 479-480: 403-417, 2015.

Tykvart J., Schimer J., Jančařík A., Bařinková J., Navrátil V., Starková J., Šrámková K., Konvalinka J., Majer P., Šácha P.:
Design of Highly Potent Urea-Based, Exosite-Binding Inhibitors Selective for Glutamate Carboxypeptidase II.
Journal of Medicinal Chemistry 58: 4357-4363, 2015.

Németh E., Kožíšek M., Schilli G.K., Gyurcsik B.:
Preorganization of the catalytic Zn2+-binding site in the HNH nuklease motif-A solution study.
Journal of Inorganic Biochemistry 151: 143-149, 2015.