2015

test
1-20
  Lidé a události
Cross Campus 2015
EXPO 2015
Happy Hours (27.VIII.2015)
Happy Hours (3.XII.2015)
M. Roeselová Memorial Fellowship 2015 (3.XII.2015)
Muzejní noc 2015 - stánek ÚOCHB u Muzea policie / Museum Night 2015 - IOCB stand at Police Museum
Noc Literatury 2015 / Literature Night 2015 (13.V. 2015)
Ph.D. Students retreat in Sv. Kateřina (16-19.X.2015)
Slavnostní otevření historické budovy ÚOCHB / Grand opening of IOCB historic buiding (19.XI.2015)
Vánoční večírek / Christmas Party (18.XII. 2015)
Vědecký jarmark 2015 / Scientific Fair 2015 (9.IX.2015)
1-20