ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2016Organická chemie

Organická chemie

1-20
  Školitel Téma
Dr. habil. Ullrich Jahn Tandemové konjugované adice/cykloadice organokovových činidel v totální syntéze biologicky aktivních pyrrolo-imidazolových alkaloidů
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové SET (Single Electron Transfer) oxidanty a jejich aplikace v (asymetrických) oxidativních reakcích enolátů
Dr. habil. Ullrich Jahn Přístupy k totální syntéze dicyklopentanových alkaloidů z Lycopodium
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové organické superbáze pro selektivní organickou syntézu
Dr. habil. Ullrich Jahn Selektivní Oxidace Aminokyselin a Modifikace Peptidů
Ing. Dana Hocková, CSc. Příprava nových typů inhibitorů enzymů metabolismu nukleotidů/nukleosidů s potenciální antiparazitickou a antibakteriální aktivitou
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Vývoj malých molekul cílících onkogen c-myc
Mgr. Radim Nencka, Ph.D. Nové heterocyklické sloučeniny jako ligandy pro proteiny účastnící se metabolismu fosfolipidů
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Modifikace DNA reaktivními skupinami pro biokonjugace
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Nové fluorescenční nukleotidy pro metabolické značení
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Enzymatická konstrukce funkcionalizovaných RNA
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Syntéza nových heteroanelovaných 7-deazapurinových nukleosidů a nukleotidů s potenciální biologickou aktivitou a pro modifikace DNA a RNA
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc. Reaktivní DNA a RNA aptamery pro kovalentní vazby na proteiny
RNDr. Ivo Starý, CSc. Extendované aromáty jako nové funkční materiály
RNDr. Ivo Starý, CSc. Chirální organicko-anorganické hybridní materiály pro použití v nanovědě
1-20