Biochemie

Školitel Dr. Josef Lazar
Skupina Josef Lazar
Téma Polarizační mikroskopie s fotopřepínacími (photoswitchable) fluorescentními proteiny
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Dvoufotonová polarizační mikroskopie, technika vyvinutá naším pracovištěm (Lazar & al., Nature Methods 2011), umožňuje citlivá pozorování molekulárních procesů v živých buňkách a organismech. V rámci tohoto projektu budeme usilovat o výrazné zlepšení této techniky pomocí konstruktů obsahujících fotopřepínací fluorescentní proteiny. Tato kombinace by nám měla umožnit dosáhnout optického superrozlišení, ale i pozorování molekulárních procesů na proteinech přítomných v nízkých koncentracích, obdobných běžným koncentracím v živých buňkách. Projekt je výrazně multidisciplinární a bude pravděpodobně zahrnovat široké spektrum technik od molekulární biologie a genetického inženýrství (CRISPR/Cas9) za účelem vytvoření geneticky modifikovaných buněčných linií, přes matematické a počítačové modelování až po optické a elektronické inženýrství. Předchozí zkušenosti z těchto oborů nejsou nutné, avšak ochota osvojit si velký rozsah dovedností je nezbytná. Úspěšné provedení projektu pravděpodobně povede k publikaci článku v časopise s velmi vysokým impaktem.