Biochemie

Školitel Ing. Iva Pichová, CSc.
Skupina

Iva Pichová

Téma Studium regulace metabolismu u Mycobacterium tuberculosis
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Třetina světové populace je infikovaná baktérií Mycobacteium tuberculosis (Mtb). U 95 % infikovaných lidí nedochází k vývoji akutní fáze onemocnění a Mtb přežívá v persistentním stavu (latentní infekce). Metabolismus Mtb v persistentním stavu je značně zpomalen a je málo prostudovaný. Tento projekt je zaměřený na identifikaci a charakterizaci enzymů, které jsou do regulace metabolismu zapojené. Po metodické stránce projekt obsahuje klonování, heterologní expresi enzymů, enzymologii, strukturní studium, vývoj inhibitorů.