Biochemie

Školitel PharmDr. Helena Mertlíková Kaiserová, Ph.D.
Skupina

Helena Mertlíková Kaiserová

Téma Nové látky s protizánětlivým účinkem
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Zánětlivá reakce je přísně regulovaný proces a jeho dysregulace vede k rozvoji řady lidských chorob. Hledání nových protizánětlivých látek představuje velkou výzvu vzhledem k faktu, že zánět hraje důležitou roli rovněž v obraně těla proti patogenům. V naší skupině se zabýváme výzkumem nových pyrimidinových analogů využitelných v léčbě zánětlivých onemocnění střev (ulcerozní kolitida, Crohnova choroba) a dále hledáním nových lipoxinových analogů ovlivňujících zánětlivou složku bronchiálního astmatu. Cílem této práce je (1) systematické vyhledávání nových molekul s potenciálním protizánětlivým účinkem a (2) objasňování mechanismu účinku těchto látek.