Biochemie

Školitel Dr. Lenka Žáková
Skupina Dr. Jiří Jiráček
Téma Příprava a charakterizace analogů růstového faktoru IGF-2
Fakulta PřF UK, LF UK, FPBT VŠCHT
Anotace

Insulin a insulinu podobný růstové faktory 1 a 2 (IGF-1 a IGF-2) jsou příbuzné proteinové hormony, které kontrolují metabolismus, růst a délku života buněk v celé řadě savčích tkání. Zatímco insulin ovlivňuje hlavně metabolismus sacharidů, proteinů a lipidů, IGF-1 a 2 zejména podporují růst buněk a jejich diferenciaci. Insulin a IGF-1/2 mají podobnou sekvenci i 3D strukturu, což umožňuje překryv jejich fyziologických účinků. Porucha či překryvy v působení insulinu a IGF-1/2 můžou vést ke vzniku onemocnění, jakými jsou diabetes mellitus či rakovina.
Cílem práce je pomocí analogů IGF-2 zjistit, které aminokyseliny jsou zodpovědné za rozdílnou vazbu na jednotlivé receptory i za rozdílnou odpověď na tuto vazbu. Analogy jsou připravovány rekombinantně v bakteriích E.coli. Dále jsou zjišťovány afinity analogů k jednotlivých receptorům in vitro a všechny biologické vlastnosti jsou korelovány s jejich 3D krystalovými nebo NMR strukturami.