2016

Acikara Ö.B., Hošek J., Babula P., Cvačka J., Buděšínský M., Dračinský M., Iscan G.S., Kadlecová D., Ballová L., Šmejkal K.:
Turkish Scorzonera Species Extracts Attenuate Cytokine Secretion via Inhibition of NF-kB Activation, Showing Anti-Inflammatory Effect in Vitro.
Molecules 21: 43, 2016.

Vinš P., Cózar A., Rivilla I., Nováková K., Zangi R., Cvačka J., Arrastia I., Arrieta A., Drašar P., Miranda J.I., Cossío F.P.:
Cyclopropanation reactions catalysed by dendrimers possessing one metalloporphyrin active site at the core: linear and sigmoidal kinetic behaviour for different dendrimer generations.
Tetrahedron 72: 1120–1131, 2016.

Karas D., Gažák R., Valentová K., Chambers C.S., Pivodová V., Biedermann D., Křenková A., Oborná I., Kuzma M., Cvačka J., Ulrichová J., Křen V.:
Effects of 2,3-Dehydrosilybin and Its Galloyl Ester and Methyl Ether Derivatives on Human Umbilical Vein Endothelial Cells.
Journal of Natural Products 79: 812–820, 2016.

Jaklová Dytrtová J., Jakl M., Navrátil T., Cvačka J., Pačes O.:
An electrochemical device generating metal ion adducts of organic compounds for electrospray mass spectrometry.
Electrochimica Acta 211: 787–793, 2016.

Lipovská P., Rathouská L., Šimůnek O., Hošek J., Kolaříková V., Rybáčková M., Cvačka J., Svoboda M., Kvíčala J.:
Synthesis and catalytic activity of ruthenium complexes modified with chiral racemic per- and polyfluorooxaalkanoates.
Journal Of Fluorine Chemistry 191, 14–22, 2016.

Kollar P., Šmejkal K., Salmonová H., Vlková E., Lepšová-Skácelová O., Balounová Z., Rajchard J., Cvačka J., Jaša L., Babica P., Pazourek J.:
Assessment of Chemical Impact of Invasive Bryozoan Pectinatella magnifica on the Environment: Cytotoxicity and Antimicrobial Activity of P. magnifica Extracts.
Molecules 21: 1476, 2016.

Biedermann D., Buchta M., Holečková V., Sedlák D., Valentová K., Cvačka J., Bednárová L., Krenkova A., Kuzma M., Škuta C., Peikerova Ž., Bartůněk P., Křen V.:
Silychristin: Skeletal Alterations and Biological Activities.
Journal of Natural Products 79: 3086-3092, 2016.

Rejšek J., Vrkoslav V., Vaikkinen A., Haapala M., Kauppila T.J., Kostiainen R., Cvačka J.:
Thin-Layer Chromatography/Desorption Atmospheric Pressure Photoionization Orbitrap Mass Spectrometry of Lipids.
Analytical Chemistry 88 (24): 12279-12286, 2016.

Sivá M., Svoboda M., Veverka V., Trempe J.F., Hofmann K., Kožíšek M., Hexnerová R., Sedlák F., Belza J., Brynda J., Šácha P., Hubálek M., Starková J., Flaisigová I., Konvalinka J., Šašková K.G.:
Human DNA-Damage-Inducible 2 Protein Is Structurally and Functionally Distinct from Its Yeast Ortholog.
Scientific Reports 6: 30443, 2016.

Jaklová Dytrtová J., Jakl M., Petr M.:
Malý velký oxid.
[Little big oxide.]
Vesmír 95 (9): 498-499, 2016.

Jaklová Dytrtová J., Jakl M., Petr M.: Spojení elektrochemických metod s hmotnostní spektrometrií – potenciál pro analytickou a fyzikální chemii a biochemii.
[Hyphenation of electrochemical methods with mass spectrometry – The potential for analytical and physical chemistry and biochemistry.]
Chemické listy 110 (1): 31-39, 2016.