Volná místa


Ph.D. pozice v biochemii

Hledáme motivovanou osobu, která bude ochotná se zapojit do výzev inovativního výzkumu na pomezí biochemie, proteinové chemie a biologie insulinu, insulinu podobných růstových faktorů 1 a 2 (IGF-1 a IGF-2) a jejich analogů.

Tento výzkumný program by měl přispět k porozumění strukturních zákonitostí na základě kterých vyvolává insulin převážně metabolické účinky a hormony IGF-1 a IGF-2 převážně růstové účinky. Úspěšný uchazeč pro tuto Ph.D. pozici by měl primárně studovat závislosti mezi strukturou a aktivitou insulinu a obou IGF za pomocí metod chemické a rekombinantní syntézy těchto hormonů, vazebných a funkčních testů a připívat i k fyzikálně chemické charakterizaci těchto analogů. Agonisté insulinu, IGF-1 a IGF-2 se zvýšenou selektivitou vůči jednotlivým receptorům by mohly najít uplatnění při léčbě diabetu či rakoviny.

Uchazeč musí mít magisterský titul z biochemie, molekulární biologie, chemie či příbuzných oborů. Základy mluvené a psané angličtiny jsou nezbytné. Pozice je k dispozici nejméně po dobu tří let od 1. října 2018 a bude finančně zajištěna nedávno uděleným grantem of agentury Medical Research Council (MRC, Velká Británie). Konečné datum pro zápis do PhD studia na PřF UK je 30. dubna 2019. před tímto datem muže uchazeč pracovat v naší laboratoři na stejném tématu jako výzkumný asistent.

Zájemci mohou kontaktovat Dr. Jiřího Jiráčka z Ústavu organické chemie a biochemie VVČR, Flemingovo nám. 542/2, 16610 Praha 6, ☎ (+420) 220 183 441, e-mail: jiracek@uochb.cas.cz.