Lidé

Dr. P. Beier group
1-25
Jméno Pozice
Beier Petr Vedoucí výzkumné skupiny
Pošta Martin Vědecký pracovník
Voltrová Svatava Vědecký pracovník
Bakhanovich Olga Doktorandka
Khutoryanskiy Viktor Doktorand
Klimánková Iveta Doktorandka
Markos Athanasios Doktorand
Rahimidashaghoul Kheironnesae Doktorandka
Tichý David Odborný pracovník
Filgas Josef Student
Košťál Vojtěch Student
Marková Anežka Studentka
1-25