ÚvodDvorana slávyLidé a události 2015

Lidé a události 2015


LISTOPAD

Milan Vrábel - ERC Starting Grant

Skupina Milana Vrábela získala prestižní ERC Starting Grant. Projekt, nazvaný “Smart Biologics: Developing new tools in glycobiology” by měl pomoci s vývojem nové strategie konstrukce hybridních biokonjugátů na bázi molekul malých peptidů sloužících jako selektivní inhibitory enzymů zpracovávajících sacharidy.
ŘÍJEN

Naši kolegové v PNAS

Gratulujeme našim kolegům Alešovi Bučkovi, Petru Šebestovi, Ullrichu Jahnovi a Ivě Pichové ke článku v prestižním Proceedings of the National Academy of Sciences.

Buček A., Matoušková P., Vogel H., Šebesta P., Jahn U., Weißflog J., Svatoš A., Pichová I.:
Evolution of moth sex pheromone composition by a single amino acid substitution in a fatty acid desaturase.
PNAS 112:12586–12591, 2015.
ŘÍJEN

Ocenění Ireny Valterové - cena TAČR

Projekt Opylovači jako nezbytná součást zemědělské produkce (Agentura TAČR; 2011-2014), řešený kolektivem doc. Ireny Valterové, byl agenturou oceněn Cenou TAČR 2015 jako nejlepší v kategorii "Užitečnost řešení". Tentýž projekt byl též oceněn "Cenou publika". Cenu převzala I. Valterová z rukou předsedkyně TAČR Rut Bízkové během slavnostím aktu 22.října 2015.

ŘÍJEN

P. Bouř a V. Parchaňský v Nature Chemistry

Gratulujeme našim kolegům Petru Bouřovi a Václavu Parchaňskému ke článku v prestižním Nature Chemistry !!!

S.O. Pour, L. Rocks, K. Faulds, D. Graham, V. Parchaňský, P. Bouř and E.W. Blanch:
Through-Space Transfer of Chiral Information Mediated by a Plasmonic Nanomaterial.
Nature Chemistry 7: 591–596, 2015.

ZÁŘÍ

Zdeněk Havlas - Stříbrná medaile senátu

Senátoři ocenili 25.září ku příležitosti Dne české státnosti Medailí Senátu sedmnáct osobností, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Předávání letos ovládli zástupci vědecké obce, byl mezi nimi i bývalý ředitel našeho Ústavu Zdeněk Havlas.

SRPEN

Naši kolegové v Nature Communications

Gratulujeme našim kolegům ze skupiny Pavlíny Řezáčové ke článku v prestižním Nature Communications!!!

Petr Těšina, Kateřina Čermáková, Magdalena Hořejší, Kateřina Procházková, Milan Fábry, Subhalakshmi Sharma, Frauke Christ, Jonas Demeulemeester, Zeger Debyser, Jan De Rijck, Václav Veverka and Pavlína Řezáčová:
Multiple cellular proteins interact with LEDGF/p75 through a conserved unstructured consensus motif.
Nature Communications 6: 7968, 2015.
ČERVENEC

Spolupráce s Johns Hopkins Medicine

ÚOCHB uzavřel pětiletou smlouvu v oblasti vývoje léčiv s Johns Hopkins Medicine. Rozšíření a formalizace spolupráce obou institucí navazuje na dřívější úspěšné interakce mezi zaněstnanci UOCHB a Dr. Barbarou Slusher. Budoucí spolupráce se tak začlení do programu "The John Hopkins Drug Discovery Program" a přispěje k rozvoji konceptu Skupin cíleného výzkumu ÚOCHB.

Celá tisková zpráva (pdf, 322 kB).
ČERVEN

Filip Teplý - cena Rudolfa Lukeše 2015

Dr. Filip Teplý se stal laureátem ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2015. Cena byla udělena za excelentní výsledky meznárodního významu v oblasti organické chemie, syntézy a vlastností helquatů.

Cena Rudolfa Lukeše za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie udělovaná Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH. Pro prvních 5 let je Cena sponzorovaná firmou Lach-Ner. Cena sestává z certifikátu, osobní prémie (50 tis. Kč) a grantu na nákup chemikálií a rozpouštědel od Lach-Ner (100 tis. Kč). Laureáta vybírá mezinárodní komise (předseda Prof. J. Siegel), která zaručí nezaujatost a vysokou odbornou úroveň oceněných. Cena je určena k ocenění konkrétních významných výsledků dosažených v posledních 5 letech a publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech, kde nominovaný je zpravidla korespondenčním autorem. Jediným kritériem je vědecká excelence, originalita, kreativita a význam výsledků. Tato Cena není určena k ocenění celoživotního díla ani přínosu k rozvoji ČSCH či jejich odborných skupin.

Prvním laureátem ceny Rudolfa Lukeše (pro rok 2012) byl náš kolega Dr. Detlef Schröder.

Více informací naleznete zde
Cena Rudolfa Lukeše - Česká společnost chemická
Obálky vědeckých časopisů s tématikou výzkumu Dr. Teplého
ČERVEN

Michal Hocek - Praemium Academiae 2015

Náš kolega prof. Michal Hocek se stal jedním ze dvou českých vědců oceněných prestižní cenou Praemium Academiae pro rok 2015.


Smyslem Akademické prémie, jako přísně výběrového nástroje finanční a morální podpory vědecké excelence v Akademii věd ČR, je podpořit vynikající vědecké osobnosti, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd ČR a celé české vědy.

Více informací naleznete zde:
Český Rozhlas - Zprávy
Hospodářské Noviny - www.IHned.cz
Česká Televize
ČERVEN

Wichterleho prémie 2015 míří i na UOCHB

Jednadvaceti perspektivním mladým badatelům, včetně několika našich kolegů, předal předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš 2. června 2015 ve vile Lanna diplomy k významným prémiím.

Z UOCHB cenu obrželi Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D.


    

Více na Akademickém bulletinu AV ČR.
BŘEZEN

Naši kolegové v Nature Communications

Gratulujeme našim kolegům Jiřímu Schimerovi, Janu Konvalinkovi, Petrovi Pachlovi, Marcele Pávové, Pavlovi Šáchovi, Petrovi Cíglerovi, Janu Weberovi, Pavlovi Majerovi a také Pavlíně Řezáčové k přelomovému článku v prestižním Nature Communications!!!

Jiří Schimer, Marcela Pávová, Maria Anders, Petr Pachl, Pavel Šácha, Petr Cígler, Jan Weber, Pavel Majer, Pavlína Řezáčová, Hans-Georg Kräusslich, Barbara Müller and Jan Konvalinka:
Triggering HIV polyprotein processing by light using rapid photodegradation of a tight-binding protease inhibitor.
Nature Communications 6: 6461, 2015.

Tisková zpráva s detailnějším popisem obsahu článku v českém jazyce.
LEDEN

Naši kolegové v Nature Chemistry

Gratulujeme našim kolegům Philipu Masonovi, Frankovi Uhligovi, Václavovi Vaňkovi a Pavlu Jungwirthovi ke přelomovému článku v prestižním Nature Chemistry!!!

Philip E. Mason, Frank Uhlig, Václav Vaněk, Tillmann Buttersack, Sigurd Bauerecker and Pavel Jungwirth:
Coulomb explosion during the early stages of the reaction of alkali metals with water.
Nature Chemistry 7: 250–254 (2015).

Další ohlasy v tisku na tento přelomový článek vysvětlující bouřlivou reakci alkalických kovů s vodou najdete v sekci našeho portálu Media.

Tisková zpráva (pdf)