ÚvodTýden vědy a techniky '18Speciální program 

Speciální program

Během Týdne vědy a techniky je možné na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR navštívit také speciální tematické přednáškové bloky spojené s exkurzí do vybraných laboratoří. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na každý z těchto bloků předem registrovat na emailu: rezervace@uochb.cas.cz.

Úterý 6.11., 16:30: Chemie pro technické typy – blok exkurzí + 2 přednášky
Blok interaktivních exkurzí do laboratoří plných nejnovějších technologií, které se používají na našem ústavu, bude završený dvěma krátkými přednáškami. (Témata exkurzí: NMR, EPR, strukturně analytické metody a metodika organické syntézy; témata přednášek: historie hmotnostní spektroskopie a fyzikální podstata světla s ukázkami)

Středa 7.11., 16:30: Chemie a medicína – blok exkurzí + přednáška
Návštěvníky rozdělíme do malých skupinek, které provedeme interaktivní exkurzí po některých biochemických laboratořích, ve kterých vědci zkoumají viry, různé druhy rakoviny, DNA a další. Na závěr vás usadíme do přednáškové místnosti a vysvětlíme vám, jak se vyhnout post-antibiotické éře.

Středa 7.11. (přesný čas po bližší domluvě): Prohlídka ústavem s exkurzí do termitiště ve znakovém jazyce (pouze pro skupiny žáků a studentů se sluchovým postižením)
Speciální prohlídka ústavem včetně návštěvy pracovny Antonína Holého bude završená návštěvou ústavních termitišť s přednáškou chemické komunikaci hmyzu. V ukázce předvedeme, jak společenský hmyz, konkrétně termiti, využívá chemickou komunikaci ke značení cest za potravou a zpět do kolonie.

Čtvrtek 8.11., 16:30: Bioinformatika a proteiny – odpolední přednáška ve 2 blocích
Proteiny jsou jedním ze základních stavebních kamenů živých organismů. Jejich funkce je přímo spjata s jejich strukturou, která je určena geneticky kódovanou sekvencí v DNA. Dnes již známe kompletní genom člověka, stejně jako tisíce dalších druhů, a máme díky tomu přístup k milionům potenciálních proteinů. Jedním z cílů bioinformatiky je z těchto dat vyvodit závěry o struktuře a funkci těchto proteinů nezávisle na náročných experimentech. Výjimečně komplexní blok přednášek umožní návštěvníkům proniknout do hloubky světových databází proteinů a bioinformatiky na ÚOCHB vůbec.