ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2018Biochemie a molekulární biologie

Biochemie a molekulární biologie

1-20
  Školitel Téma
Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. Study of RNA modification in sub-viral agents and plant viruses
Ing. Václav Veverka, Ph.D. Biologická role LEDGF/p75
Ing. Václav Veverka, Ph.D. Vývoj léčiv s využitím malých fragmentů
Josef Lazar, Ph.D. Geneticky kódované optické sondy aktivity receptorových kináz: vývoj a aplikace při objevování léčiv
Mgr. Et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D. In vitro rekonstituce produkce a transportu lipidů
Mgr. Jan Weber, Ph.D. Role of HBV core protein in hepatitis B virus life cycle
Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D. Role of DDI1 protein in DNA repair and transcription regulation
Mgr. Petr Cígler, Ph.D. Constructs of biomolecules with diamond nanoparticles for biomedical applications
Pavel Šácha, Ph.D. Využití transgenní myši pro objasnění fysiologické funkce enzymu GCPII/GCPIII
Pavel Šácha, Ph.D. & Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. Vývoj nástrojů pro imaging, cílení a specifické zabíjení nádorových buněk
RNDr. Jiří Jiráček, Ph.D. Studium strukturních zákonitostí na základě kterých vyvolává insulin převážně metabolické účinky a hormony IGF-1 a IGF-2 převážně růstové účinky
RNDr. Michael Mareš, CSc. Katepsinové proteasy v biomedicíně
RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D. Identifikace sloučenin rozrušujících protein-proteinovou interakci a vazbu RNA čepičky u polymerasy viru chřipky
Robert Hanus, Ph.D. Mechanistic aspects of extended longevity in termite kings and queens
Volodymyr Shvadchak, Ph.D. Development of inhibitors of amyloid fibril formation
1-20