Petr Bouř

Molekulární Spektroskopie

Výzkum naší skupiny je zaměřen na vývoj nových teoretických a experimentálních metod pro určování struktur molekul. Specializujeme se na pokročilé spektroskopické techniky, jimiž lze získat detailnější informaci o geometrii, molekulární dynamice a mezimolekulových interakcí. Vedle základního výzkumu zaměřeného na fundamentální principy se také snažíme řešit konkrétní problémy organické chemie a molekulární biologie, jako jsou například projekty věnované sbalování peptidů a popisu chování nukleových kyselin. Tradičně jsou v naší skupině ve spolupráci s dalšími pracovišti rozvíjeny metody spektroskopie využívající kruhové polarizace světla (elektronový a vibrační cirkulární dichroismus, Ramanova optická aktivita) a nukleární magnetická rezonance.

Skupina také zajišťuje servisní měření infračervených a cirkulárně-dichroických spekter pro Ústav orgranické chemie a Biochemie a další instituce.