Projekty

Human cathepsins in cancer

 

Katepsiny a nádorové onemocnění

Katepsinové proteázy se aktivně účastní procesů spojených se vznikem a růstem nádoru, zejména buněčné proliferace, invaze a angiogeneze. Působí několika mechanismy, které zahrnují degradaci extracelulární matrix, modulaci růstových faktorů, cytokinů a jejich receptorů. Hladina katepsinů je u řady nádorových onemocnění zvýšena a má diagnostický a prognostický význam. Náš výzkum je zaměřen na nové biochemické nástroje umožňující regulaci funkce katepsinů, které mají využití při vývoji účinnější protinádorové léčby.

 
Proteasy krev sajících parazitů

 

Proteasy krev sajících parazitů

Hemoglobin je hlavní potravní zdroj parazitů živících se krví hostitele. Katepsiny fungují jako trávicí proteázy parazitů, které hemoglobin degradují, a proto představují potenciální cíl pro farmakologický zásah vedoucí k supresi metabolismu parazita. Zabýváme se identifikací klíčových trávicích proteáz parazitů a regulací jejich funkce pomocí selektivních inhibitorů a vakcín. Projekt je zaměřen na dva významné parazity: (a) krevníčku rodu Schistosoma způsobující onemocnění schistosomózu, které postihuje více než 250 mil. lidí v tropech, (b) klíšťata rodu Ixodes, která jsou přenašečem virové encefalitidy a Lymské boreliózy v Evropě, Severní Americe a Asii.

 
Alergenní proteasy

 

Alergenní proteasy

Alergeny produkované roztoči významně přispívají k nárůstu výskytu alergických onemocnění jako je bronchiální astma a atopická dermatitida. Mezi hlavní alergeny roztočů patří enzymaticky aktivní proteázy (včetně katepsinů), které interagují s plicním epitelem a modulují funkci imunitních buněk. Projekt se zabývá identifikací alergenních proteáz roztočů a dále inhibicí jejich aktivity ve vztahu k léčbě alergií.

 
Proteolýza při interakci rostlin a hmyzu

 

Proteolýza při interakci rostlin a hmyzu

Herbivorní hmyz využívá proteázy katepsinového typu k trávení rostlinné potravy. Rostliny ve svých pletivech syntetizují inhibitory hmyzích proteáz, které fungují jako přirozené obranné proteiny rostlin s insekticidní funkcí. Tyto inhibitory jsou netoxické pro člověka a představují perspektivní biomolekuly využitelné při konstrukci nových transgenních plodin odolných proti hmyzím škůdcům. Zabýváme se biochemií a fyziologií interakce rostlinných proteázových inhibitorů a hmyzích proteáz.