Lidé

Team of Dr. Iva Pichová
1-25
Jméno Pozice
Pichová Iva Vedoucí výzkumné skupiny
Heidingsfeld Olga Vědecký pracovník
Knejzlík Zdeněk Vědecký pracovník
Zábranská Helena Vědecký pracovník
Zábranský Aleš Vědecký pracovník
Dostál Jiří Postdoktorand
Llopis-Torregrosa Vicent Postdoktorand
Snášel Jan Postdoktorand
Doležal Michal Doktorand
Herkommerová Klára Doktorandka
Keprová Alena Doktorand
Pokorná Karolína Doktorandka
Tupec Michal Doktorand
Čechová Mária Odborný pracovník
Hadravová Romana Odborný pracovník
Bulvas Ondřej Student
Papík Jakub Student
Dolejší Elena Laborantka
Grundová Dagmar Laborantka
1-25