Lidé

Jméno Kaminský Jakub
Pozice Vědecký pracovník
Jakub Kaminský

Jakub Kaminský

Vědecký pracovník


Oddělení Molekulární Spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Česká Republika

Tel: (+420) 220 183 348
Fax: (+420) 224 310 177

 
Vzdělání
2002-2009 Doktorand, Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Studijní program: Organická chemie, Téma dizertační práce: "Ab-initio výpočty pro studium spektrálních vlastností a reakčních mechanismů. Školitel Ing. Ivan Raich, Ph.D.
1997-2002 Ing., Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Studijní program: Chemie přírodních látek, Téma diplomové práce: "Konformační analýza methyltetrofuranos použitím ab-initio výpočtů." Školitel Ing. Ivan Raich, Ph.D.
 
Zaměstnání a pozice
od 2009 Vědecký pracovník na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Oddělení Molekulární Spektroskopie.
 
Stáže
podzim-zima 2009 Department of Chemistry, University of Wyoming, USA, prof. Jan Kubelka - nestandardni efekty v IR a CD spektrech peptidů.
2005-2006 Katedra chemie, University of Southern Denmark, Odense, Dánsko, prof. Frank Jensen - vývoj vylepšených silových polí.
 
Předmět vědecké činnosti
QM/MM simulace Ramanových a ROA spekter flexibilních molekul, spektrální vlastnosti cukrů (optická otáčivost, NMR atd.), modelování reakčních mechanismů, porfyriny a dipyriny.