Lidé

Jméno Hudecová Jana
Pozice Doktorandka
Jana Hudecová

Jana Hudecová

Doktorandka


Oddělení Molekulární Spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Česká Republika

Tel: (+420) 220 183 445
Fax: (+420) 224 310 177

 
Vzdělání
od 2009 Doktorské studium, obor: Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, a Oddelení molekulární spektroskopie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Téma dizertacní práce: "Teorie a aplikace optických spektroskopických metod pro strukturní studie molekul" pod vedením Doc. Petra Bouře.
2007-2009 Mgr., obor: Biofyzika a chemická fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univezita Karlova v Praze. Diplomová práce: "Ramanova optická aktivita a konformacní flexibilita peptidu v roztoku" pod vedením Doc. Vladimíra Baumruka
2004-2007 Bc., obor: Obecná fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univezita Karlova v Praze. Bakalárská práce: "Stanovení enantiomerické cistoty pomocí Ramanovy optické aktivity" pod vedením Doc. Vladimíra Baumruka.
 
Předmět vědecké činnosti
Ramanova optická aktivita proteinu. QM/MM simulace Ramanových a ROA spekter flexibilních molekul.