Lidé

Jméno Sychrovský Vladimír
Pozice Vědecký pracovník
Dr. Vladimír Sychrovský

RNDr. Vladimír Sychrovský, Ph.D.

Vědecký pracovník


Oddělení Molekulární Spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Česká Republika

☎: (+420) 220 183 234