Lidé

Jméno Kessler Jiří
Pozice Doktorand
Jiří Kessler

Jiří Kessler

Doktorand


Oddělení Molekulární Spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Česká Republika

☎: (+420) 220 183 130