Lidé

Jméno Kolářová Lenka
Pozice Laborantka
Lenka Kolářová

Lenka Kolářová

Laborantka


Oddělení Molekulární Spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Česká Republika